HP List #1
'Vind ons leuk' op Facebook
18
Sluit u aan bij onze LinkedIn groep 103
Volg ons op Twitter 2431
Word lid van onze gratis nieuwsbrief 10120
Jeroen Ketelaars
Auteur: Jeroen Ketelaars
Jeroen Ketelaars is registermediator en conflictcoach en hij bevordert de communicatie tussen mensen bij oa zakelijke conflicten. Hij spreekt, schrijft en geeft trainingen over conflict, waarheidsvinding en leugendetectie. Hij is eigenaar van het Nederlands Conflictinstituut.

Pesten maakt je sterk? Niet dus!

Pesten, mobbing of bullying, elk mens kan er het slachtoffer van worden. Sommige mensen lopen echter meer risico als ze onvoldoende assertief zijn. Ook de pester zelf is vaak een zwakkere partij die zijn of haar eigen onzekerheid afreageert in een poging een betere positie te verkrijgen of te behouden. Ten koste van een ander probeert de pester het gebrek aan aanzien te verbeteren ondanks dat de nieuwe positie bestaat uit schijnwaardering.Pesten maakt je sterk? Niet dus!
 
Grijp je in of loop je mee?
Pesten richt op grote schaal schade aan, maar hoe stop je het? Voor een deel zijn meelopers zelf ook pesters, maar het merendeel vermijdt het conflict dat tot een oplossing kan leiden en steekt de kop in het zand. Zo wordt het risico ontlopen om zelf gepest of buitengesloten te worden. Vaak levert dat een schuldgevoel op, maar uit angst voor de eigen veiligheid grijpt men niet in. Om met het schuldgevoel om te kunnen gaan, vindt externalisatie plaats en wordt de verantwoordelijkheid bij de gepeste zelf gelegd.
"Hij vroeg er toch gewoon zelf om", is dan de gehanteerde vluchtroute.

Meisjes plagen is kusjes vragen, maar als plagen pesten wordt, verandert kusjes vragen in emotionele aanranding.

Pesten is universeel en levert voor iedereen schade op
Pesten vindt overal plaats. Op school, op de sportclub, op internet, tussen buren en op het werk. Grootschalig onderzoek laat zien dat tussen de 2% en 4% van de Europese beroepsbevolking op het werk tenminste 1x per week systematisch wordt gepest door collega's of leidinggevenden. Dat betreft dus miljoenen mensen.

Opgesloten worden in een kast tijdens de lunchpauze, niet mee mogen doen aan de vrijdagmiddagborrel, belachelijk gemaakt worden tijdens vergaderingen en het moeten doorstaan van fysieke bedreiging en seksuele intimidatie, zijn enkele voorbeelden.

Pesten is een universeel, niet-cultuurgebonden verschijnsel. Pesten kan verbaal, fysiek of digitaal van aard zijn (a-sociale media). Bij pesten wordt vaak gestigmatiseerd op grond van een bepaalde of vermeende eigenschap. Pesten kan ook een expliciet discriminerend karakter hebben en zich richten op iemands ras (racisme), (vermeende) seksuele geaardheid (homofobie), godsdienst of afkomst.

Het conflict dat gepaard gaat met pesten is een belangrijke stressor die leidt tot ziekteverzuim. Psychosomatische klachten hebben een signaalfunctie die vergelijkbaar is met pijn en angst.

Pesten veroorzaakt 50% meer ziekteverzuim
Pesten kan leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten, achteruitgang van de kwaliteit van het werk, verlies van productiviteit, ontslag en soms zelfs zelfmoord. Maar meestal zullen pestpraktijken die niet direct zichtbaar zijn, leiden tot ziekmelding en arbeidsconflicten. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn enorm.

Een flink deel van de mensen dat gepest wordt ontwikkelt een angststoornis. Mensen die het pesten zien maar niets doen ontwikkelen een sterk verminderde arbeidstevredenheid en hebben meer gezondheidsklachten. Een cultuur van pesten is een ernstig signaal van organisatieproblemen. Het zegt veel over het leiderschap van het management binnen een organisatie, de sportvereniging of van de leraar voor de klas.

Ook pesters hebben hulp nodig
De focus richt zich meestal op het slachtoffer, maar door die bij te staan verandert er niets aan het systeem waarbinnen het pestgedrag ontstaat. Oog voor de onzekerheid van de pester en daar met hem of haar over praten, lost meer op. Aan pesten kunnen vele factoren ten grondslag liggen, maar ook hier speelt de sfeer binnen een organisatie een rol. Wanneer er sprake is van een grote organisatie met een sterk verloop en/of een afstandelijke sfeer zal de kans op pesten groter zijn. Ook financiŰle problemen, een te hoge of juist te lage werkdruk, of het gevoerde personeelsbeleid kunnen pestgedrag bevorderen en onzekere mensen activeren hun positie ten koste van anderen te versterken.

De remedie tegen pesten? Haal het gedrag uit de anonimiteit, noem man en paard en spreek de manager aan op zijn verantwoordelijkheid tot ingrijpen.

Zwak leiderschap
Het kan voorkomen dat iemand als een 'indringer' wordt beschouwd. Zeker in de huidige economische situatie zullen zwakke managers hun positie willen handhaven en kunnen medewerkers in vaste dienst specialisten van buiten als bedreiging zien. Met de toename van het aantal zzp'ers is dit een punt van zorg. Om de omzet veilig te stellen, jagen kortzichtige managers competitiedrang aan waardoor men over lijken wil gaan om het doel te bereiken. Door een ambitieus persoon te kleineren, kan men er voor zorgen dat deze zich bescheidener opstelt en geen bedreiging meer voor de eigen ambities vormt.

Ook hoger opgeleiden pesten
Pesten beperkt zich, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet tot een bepaald opleidingsniveau. Ook is pesten niet alleen iets waar jongens en mannen zich schuldig aan maken. Wel kan de wijze van pesten verschillen. Mannen en laagopgeleiden nemen meestal de toevlucht tot fysieke pesterijen en grapjes als het verstoppen of afpakken van spullen. Vrouwen en hoogopgeleiden nemen vaker hun toevlucht tot verbale en indirecte pesterijen, die beslist niet minder hard kunnen aankomen.

Wat te doen als je pesten waarneemt, het ondergaat of zelf doet?
 • Accepteer of verzwijg het pesten niet, want het zal niet vanzelf stoppen.
 • Zoek steun of hulp. Ook als je zelf de pester bent, heb je hulp nodig! 
 • Laat je adviseren door een deskundig persoon, zoals een conflictexpert.
 • Besef dat pesten met zaken te maken heeft die groter zijn dan de betrokkenen.
 • Zoek contact met een:
  • Personeelsfunctionaris
  • Vertrouwenspersoon
  • Bedrijfsarts (arboarts)
  • Bedrijfsmaatschappelijk werker
  • Vakbond of arbeidsinspectie
 • Bij een burenruzie kun je buurtbemiddeling inschakelen of een mediator.
 • Bij digitaal pesten kun je de provider om hulp vragen.
 • Bij fysiek geweld doe je aangifte bij de politie, dat is namelijk een misdrijf.

Twijfel niet en vraag hulp bij pesten!
Niet alleen jij, maar ook jouw organisatie of buurt heeft een probleem als er wordt gepest. De cultuur is ziek en heeft hulp nodig om te kunnen genezen. Dat hoeft niet aan de mensen te liggen. Onmacht vanwege procedures, onevenredig verdeelde budgetten, te weinig aandacht van het management of het wegbezuinigen van waardering zoals het kerstpakket of personeelsuitje, levert frustratie op die zich ergens gaat manifesteren.

Het pestgedrag van mensen is een serieus signaal. De opmerking "dat je van pesten sterker wordt" is slechts een excuus om er niets aan te doen.
 
Jeroen Ketelaars
Nederlands Conflictinstituut

Trefwoorden:Pesten  |  Arbeidsconflict  |  Organisatiecultuur
Lees meer:
  Geef uw waardering
  Lezerswaardering: 8,2 (26 stemmen)
  Hoe waardeert u dit artikel?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10


  Reacties
  David Bloch  |  http://www.de-doorbraak.org
  Mirjam van Driel  |  http://www.mirjamvandriel.nl
  Goed artikel, Jeroen. Pesten wordt naar mijn idee meer geassocieerd met kinderen en school, terwijl pesten op de werkvloer genoeg volwassenen tot wanhoop drijft. Meer verborgen denk ik. "Ik vind het niet erg dat mijn collega's op me schelden hoor", zei iemand me ooit. "Zo gaat dat nu eenmaal hier, het is maar een grapje." Ik wist dat hij loog.
  David Bloch  |  http://www.de-doorbraak.org
  In Mirjam haar anekdote wordt een terrein aangeboord dat ik in het artikel niet zozeer heb besproken, namelijk: schaamte.

  De positie waarin mensen terecht komen als ze worden gepest, of als ze pesten wordt vaak niet duidelijk vanwege de houding die men aanneemt om aan vermeende verwachtingen te kunnen voldoen.

  De gepeste persoon zal als 'gepeste' niet uit de kast komen uit angst voor meer, maar ook om geen signalen van zwakte af te geven aan de sociale omgeving die tot dan toe niet op de hoogte is van dat de persoon slachtoffer van pestgedrag is.

  De pester zal de redenen waarom hij of zij pest niet zo snel vertellen, omdat daarover vaak bij de persoon zelf geen inzicht bestaat, en als dat wel zo is, hij zich schaamt voor zijn verdrongen onzekerheid. Dat kan ten koste gaan van de nu verkregen (vermeende) populaire, door het pesten verkregen positie .

  Schaamte is een zeer sterke emotie die niet zo snel wordt bekend, omdat dat niets oplevert. Je blijft je immers schamen en er ontstaat door te bekennen geen gevoel van opluchting zoals bij andere emoties. Schaamte wordt tot de basisemoties van de mens gerekend, naast de bekende andere B's : Blij, bang, boos, bedroefd, en dus beschaamd.

  Maar dit is weer een onderwerp voor een volgende kollum.....

  Als je weet dat de persoon loog,...was dat de kans om het op te pakken en hulp te bieden.
  Interessant te weten is of je dat hebt gedaan, of niet wist hoe en het aan je voorbij hebt laten gaan? Dit is geen verwijt Mirjam, maar geeft aan hoe snel mensen een afweging maken hun eigen nek uit te steken ofwel de signalen gewoon niet zien.

  Mirjam van Driel  |  http://www.mirjamvandriel.nl
  Daar sla je de spijker op z'n kop: ik zag het maar wist niet hoe ik het moest aanpakken. Ik was een jaartje of 20, een jonge vrouw in een mannencultuur en het was niet iemand waar ik zelf mee samenwerkte. En toch heb ik het altijd onthouden.
  Een goed artikel. Pesten kan je hele leven op zijn kop zetten. Dat weet ik als ervaringsdeskundige....
  Gonneke
  Een heel goed artikel. Zelf ben ik 'slachtoffer'geworden van pestgedrag. Omdat ook managers daar aan mee deden, zelfs alles verdraaiden naar de Arbo arts toe, had ik geen poot meer om op te staan. Uiteindelijk ben ik mijn baan kwijt geraakt wat mij erg veel pijn heeft gedaan. Het duurde een tijd voordat ik de puzzelstukjes aan elkaar kon plakken om te zien wat er was gebeurd. Uiteindelijk kan ik nu zeggen dat ik het afgelopen jaar veel heb geleerd, mijn netwerk enorm uitgebreid is en dat het voor mijzelf een positieve wending heeft gekregen. Ik wil ook niet in een dergelijke organisatie werken. Ik hoop volgende week door een nieuwe sollicitatie procedure te komen en een nieuwe start te kunnen maken.
  Het voorbeeld voor het visualiseren wat pesten met iemand doet zag ik op Face Book. Een Amerikaanse onderwijzeres gaf alle kinderen een blanko vel papier. De kinderen moesten er een prop van maken, op gaan staan. Daarna moesten zij het vel papier weer uitvouwen, maar het wordt nooit meer wat het ooit was. En dit is wat pesten met iemand doet.
  De reactie die Gonneke hier met ons deelt is een hele waardevolle. Het geeft ons inzicht in het proces van hertsel na een periode slachtoffer geweest te zijn van pesten. Dit proces lijkt veel op de fases van het rouwproces. Je moet er eerst doorheen om het te begrijpen.

  Ik ben benieuwd waarom 'slachtoffer'door haar tussen aanhalingstekens is geplaatst. Je kiest er immers niet voor om gepest te worden. Dat overkomt je. Wellicht bedoelt Gonneke, door het woord op deze wijze te schrijven, dat je je niet als slachtoffer hoeft te blijven gedragen. Die keuze maak je namelijk wel zelf.

  De verwerking en acceptatie van het feit dat je gepest bent geweest kan lang duren. Conflictcoaching kan daarbij goede diensten bewijzen. Je persoonlijkheid en jouw waarden zijn getest. Of ze beschadigd zijn geraakt maak je zelf uit. De kreukels in het papier behoeven geen littekens te worden. Ze kunnen ook je karakter vormen, je wijzer en interessanter maken. Het is maar hoe je kijkt......

  Jeroen Ketelaars

  David Bloch  |  http://www.de-doorbraak.org
  David Bloch  |  http://www.de-doorbraak.org
  Er zijn subtiliteiten hier, Jeroen, waar wij schriftelijk moeilijk uitkomen.
  Ook vermoed ik verschillen in invalshoeken wat betreft het hoe en wat van 'slachtoffer'-gedrag.
  Vanuit de psychologie van karma (om maar een invalshoek te noemen) kan een voorval bijzonder informatief zijn ... voor degenen die er open voor staan.
  Sowieso blijft 'verantwoordelijkheid' een lastig onderwerp in Nederland.
  (Vergelijk met bijvoorbeeld Duitsland - daar hebben zij eerder iets met 'macht' - of met Engeland, waar verantwoordelijkheid ook geen 'issue' is ...)
  Wordt hoe dan ook, ergens, door iemand, vervolgd ...
  verstrepen lisette
  wij worden al drie jaar gepest door een bovenbuur en ondanks tussenkomst van de^politie verergert het nog.We worden er horendul van en mijn vriend zijn appartement staat daardoor te koop
  Jeroen Ketelaars  |  http://www.conflictinstituut.nl
  Voor Lisette,

  Heb je al de inzet van een buurtbemiddelaar of mediator geprobeerd?

  Ik weet niet waar je woont, maar de politie weet welke buurtbemiddelaars er zijn.

  Ze helpen je samen in gesprek te gaan en te onderzoeken waardoor het pestgedrag ontstaat. Vaak hebben pesters namelijk zelf hulp nodig en pesten ze vanuit frustratie.

  Succes!

  verstrepen lisette
  dank u jeroen, ik woon in belgie en ik ga eraan kapot en we hebben alles , maar ook alles al geprobeerd, maar die pester is een pathologische leugenaar en we zijn naar vredegerecht geweest, politie(meer dan 12 keer), die doen alles ervoor en de buren knijpen hun ogen dicht, maar we kunnen niet slapen omdat je er dag en nacht mee bezig bent.Ministers zijn op de hoogte , de koning , de burgemeester en hij blijft pesten en het heeft zelfs in Dag Allemaal gestaan en sindsdien beschadigt hij mijn auto.Hij stalkt , stampt als een olifant maakt de ramen , na onze poetsbeurt terug vuil en roddelt er samen met zijn mama op los en wij willen hem de hand drukken via de politie, maar hij wilt niet en nu staat appartement te koop van mijn vriend, maar ik kan het niet meer aan , het is een echte psychopaat
  Jeroen Ketelaars  |  http://www.conflictinstituut.nl
  verstrepen lisette
  dank u voor je antwoord , maar we hebben de indruk , dat de pester de sterke is en dat wij als slachtoffers uiteindelijk de daders zijn en we laten hem gerust, maar die man blijft uitdagen en ons het leven zuur maken en heeft eerder ook andere auto's beschadigd en fietsen plat gezet en ikzelf kom bijna niet meer buiten en was een heel sociale, krantenwinkel( 22 jaar) gehad, daarna lesgegeven tot mijn 65 jaar en NOOIT met iemand problemen gehad , integendeel werd heel graag gezien zowel in de school , als in de winkel en nu ik hier ben bij mijn vriend ( hij was vroeger de vriend , van mijn vriend) en de moeder ( die hier niet woont) kan niet verdragen dat men andere vrienden of vriendinnen heeft.Wij willen de hand drukken , maar hij niet , volgens de politie.
  dank u voor je antwoord , maar ..........

  Ja maar = nee want

  Ik gaf je de tip voor jezelf te zorgen en je antwoord is ...nee, want de buurman is het probleem.

  Een pester stopt slechts als er niet wordt gereageerd op zijn uitdagingen, als hij ziet dat je het van je af laat glijden, dat hij je niet raakt.
  Elk signaal dat je afgeeft waaruit blijkt dat hij je raakt is DE BELONING.

  Negeer alles, behalve normaal gedrag. Zo laat je zien dat je niet meedoet aan slecht gedrag maar openstaat voor normale communicatie.

  Goedemiddag mevrouw..... is niet negeren maar 'goedemiddag buurman'
  Pesten...... is niet reageren

  Weet, pesten is om aandacht vragen.... wie gaat met de man praten over waar zijn behoeften liggen? Waarom deze extreme kreet voor aandacht?
  Politie is ook aandacht...maar gaat niet in op zijn behoeften.
  Waar komt deze kreet voor aandacht vandaan?

  Ziet hij zijn kinderen niet meer, is zijn vrouw weg..... of is hij zijn vriend kwijt en ben jij in zijn ogen daarvoor de schuld?

  Tip: laat jouw vriend eens met zijn 'oude vriend' praten over vroeger en hoe ze elkaar toen opzochten en wat dat opbracht... help hem aan de positieve gevoelens denken, want vanuit daar kan gewerkt worden aan begrip.... Waar zit zijn pijn? Waar zit zijn verdriet?.... Benader iemand als mens (ipv de boeman) en hij zal je als mens aanhoren.

  Jeroen

  Jeroen Ketelaars  |  http://www.conflictinstituut.nl
  dank u voor je antwoord , maar ..........

  Ja maar = nee want

  Ik gaf je de tip voor jezelf te zorgen en je antwoord is ...nee, want de buurman is het probleem.

  Een pester stopt slechts als er niet wordt gereageerd op zijn uitdagingen, als hij ziet dat je het van je af laat glijden, dat hij je niet raakt.
  Elk signaal dat je afgeeft waaruit blijkt dat hij je raakt is DE BELONING.

  Negeer alles, behalve normaal gedrag. Zo laat je zien dat je niet meedoet aan slecht gedrag maar openstaat voor normale communicatie.

  Goedemiddag mevrouw..... is niet negeren maar 'goedemiddag buurman'
  Pesten...... is niet reageren

  Weet, pesten is om aandacht vragen.... wie gaat met de man praten over waar zijn behoeften liggen? Waarom deze extreme kreet voor aandacht?
  Politie is ook aandacht...maar gaat niet in op zijn behoeften.
  Waar komt deze kreet voor aandacht vandaan?

  Ziet hij zijn kinderen niet meer, is zijn vrouw weg..... of is hij zijn vriend kwijt en ben jij in zijn ogen daarvoor de schuld?

  Tip: laat jouw vriend eens met zijn 'oude vriend' praten over vroeger en hoe ze elkaar toen opzochten en wat dat opbracht... help hem aan de positieve gevoelens denken, want vanuit daar kan gewerkt worden aan begrip.... Waar zit zijn pijn? Waar zit zijn verdriet?.... Benader iemand als mens (ipv de boeman) en hij zal je als mens aanhoren.

  Jeroen

  verstrepen lisette
  dank u , maar dat negeren , doen we al drie jaar als we hem zien negeren we hem , maar hij blijft uitdagen en het ergste is dat mijn kleindochter , niet meer wilt komen( autistje) want ze kan niet meer slapen door die pester, ze slaapt in de living en de pester heeft geen vriend of vriendin en is altijd alleen , alleen zijn ma komt elke dag zijn bed opmaken en poetsen en zijn pa zien we zelden of ook geen enkele vriend komt bij hem , want hij heeft geen vrienden en de vrienden die hij denkt te hebben roddelen achter zijn rug en wij doen zeker niet mee , aan dat roddelen.En toen hij syndicus was , was iedereen tegen hem en mijn vriend steunde hem toen nog en zegde , dat hij zijn werk moest doen , want ze hadden gedreigd om naar het vredegerecht te gaan , omdat hij op geen enkele mail antwoordde of zijn werk deed
  Jeroen Ketelaars  |  http://www.conflictinstituut.nl
  Ik lees dat ik je van hieruit niet verder kan helpen, Liesette.

  Ik maak mij wel zorgen aangaande hoe jij je aangaande deze situatie uitdrukt.
  Dat wijst op een zeer hoog stressniveau en ik adviseer je daar ondersteuning voor te zoeken. In je communicatie ben je nog uitsluitend op 'hem' gericht en zijn je zinnen wat verwarrend. Zorg dat je er niet aan onderdoor gaat en zoek persoonlijke ondersteuning, Liesette.

  verstrepen lisette
  Nogmaals een antwoord.We waren gisteren thuis en we zijn altijd stil , mijn vriend heeft een dutje gedaan en ik heb mijn mails gelezen,We hebben die pester niet gehoord.We zijn langs de slaapkamer naar de garage gegaan en effe naar de caravan gereden.We zijn thuisgekomen en we hebben de rolluiken naar beneden gedaan en hij is beginnen stampen, stoelen verschuiven en kloppen gewoon ,op de grond en dat van 18u20 tot 21u40 .Leuk is wel iets anders .De bezoekers die we andere keren kregen , hebben het ook gehoord en zijn van ellende weggegaan, ik vind dat niet leuk, want hij krijgt nooit bezoek en wij wel en we maken NOOIT lawaai.Als we buiten de ramen poetsen , giet hij water naar beneden en begint zijn terras te schrobben( poetst anders nooit) en zijn ma giet dan water naar mijn vriend, zodat hij van ellende moet stoppen.Is dat leuk En het is alleen tegen ons dat hij zo doet, alhoewel iedereen hem als syndicus weg wilde en ook een aangetekende brief gestuurd hebben en door iedereen ondertekend.Waarom moet hij mijn auto beschadigen , mijn adres staat hier niet eens .We hebben veel getuigen en foto's van die plassen op de stoep en schuim. waarom heeft hij het opp ons gemunt?
  Rick
  Heel bekend verhaal. Ik ben een jaar lang gepest in een overheidsinstelling. Het begon heel voorzichtig. Omdat ik nieuw was wilde ik niet meteen van mij afbijten en dacht ik ''ach, een grapje hoort erbij''. Dat grapje werd al snel herhaaldelijk treiteren, belachelijk maken, vernederen. Ik werd steeds onzekerder (wat ik trouwens al was), kon slecht voor mezelf opkomen en als ik dit wilde was ik bang dat het alleen maar erger werd. Uiteindelijk ging ik de confrontatie aan met mijn pesters. En wat gebeurde er, ik kreeg zelf de schuld van alles. Ik zou erop uit zijn geweest om de pesters het leven zuur te maken, ik werd beschuldigd van dingen die ik niet eens gedaan had en het werd allemaal niet zo serieus genomen door de baas. Toen ik ontslag had genomen werd er erg verontwaardigd gereageerd en toen ik de deur achter mij dicht sloeg hadden ze zich ontzettend in mij vergist ! want ik had volgens hun niet voldoende aangegeven waar ik mee zat. En nee mensen ! het waren geen kinderen, maar volwassen mensen. Uiteindelijk zelf het meeste last van gehad en ook nog eens de schuld gekregen. Het gevolg was dat ik ontzettend last had van opgekropte woede en angst. Het duurt jaren voordat het minder wordt. Ook met psychologische hulp. Ik kan nu zeggen dat het beter gaat maar alsnog is het niet helemaal weg. Ook omdat het gewoon zo oneerlijk is.
  Jeroen Ketelaars  |  http://www.conflictinstituut.nl
  Beste Rick,

  Ik dank je voor dit persoonlijke verhaal.
  Het helpt kleur te geven aan mijn artikel.

  In mijn omgeveing zijn specialisten die je op een andere wijze dan psychotherapeutisch kunnen helpen om je onzekerheid te overwinnen.

  Mocht je daar informatie over willen, dan kun je me daarvoor benaderen.

  Hartelijk dank,

  Jeroen

  Rick
  Beste Jeroen,

  Bedankt voor je reactie. Hoe kan ik contact met je opnemen hierover ?

  Jeroen Ketelaars  |  http://www.conflictinstituut.nl
  Dag Rick,

  Stuur je telefoonnummer ivm jouw privacy even naar info@conflictinstituut.nl
  Ik zal je dan even bellen. ?.

  Jeroen

  Anna Maria
  Ik lees nergens iets over bewoners van VvE (Vereniging van Eigenaren). Jammer! Ik zou graag met lotgenoten mijn ervaringen willen delen. Het gaat om Pesten... zelfs tot de kreet is het niet beter dat je gaat verhuizen...... Wanneer zijn de grenzen bij pesten overschreden en zijn er grenzen?
  Anna Maria
  Ik lees nergens iets over bewoners van VvE (Vereniging van Eigenaren). Jammer! Ik zou graag met lotgenoten mijn ervaringen willen delen. Het gaat om Pesten... zelfs tot de kreet is het niet beter dat je gaat verhuizen...... Wanneer zijn de grenzen bij pesten overschreden en zijn er grenzen?
  Jeroen Ketelaars, mcm  |  http://www.conflictinstituut.nl
  Dag Anna Maria,

  Pesten is universeel. Jij ervaart het binnen een VVE en dat is zeer vervelend, omdat het over je huis gaat, over jouw dak boven je hoofd, over jouw veiligheid..... een basisbehoefte van de mens.

  Een artikel geeft niet de ruimte om alles te behandelen, maar het in de basis op neer komt is dat pesten vaak een uiting van ongenoegen en een tekort aan controle of eigenwaarde van de pester(s) is en een tekort aan assertiviteit bij de persoon die gepest wordt. Jij moet immers jouw grenzen bepalen en voor jezelf opkomen. Dat doet niet een ander voor je.

  Weet dat er goede trainingen bestaan om met pesten te leren omgaan en grenzen te leren stellen.

  Jeroen

  Elahe
  Het was super
  gerrit
  het advies negeren slaat echt nergens op, negeren helpt niet, reageren ook niet, niets helpt want het heeft met de pester zelf te maken en niet met de gepestte. Het enige wat zou kunnen helpen is de perster een een aantal rake klappen te geven maar dan moet je zeker zijn dat je wint en sterker bent. Iedere keer als de pester de zwakkere ziet denkt hij of zij, ''het kan en daarom gebeurt het ook. En het kan omdat iedereen hetzij meedoet direct of indirect door weg te kijken, te ontkennen, de waarheid verdraaien, bagetalliseert. De pester wordt geholpen en het slachtoffer raakt steeds meer een zenuwpees of juist geagiteerd en dat veroorzaakt weer dat andere mensen die oppervlakkig kijken denken dat het aan die persoon ligt , oorzaak en gevolg wordt omgedraaid. Notabene, als je hulp inroept is de kans groot dat die dus mee gaan doen, omdat het anders betekend dat die persoon zelf zijn nek uit moet steken, het is makkelijker om niet na te denken en de kant van de sterke partij te kiezen, het eens te zijn met de meerderheid . Pesten wordt in stand gehouden door lafaards en pestkoppen zijn lafaards. Negeren helpt niet, een gesprek aangaan met een pester slaat nergens op want dan praat je met een leugenaar waar je nooit mee bevriend wilt zijn en die zal blijven liegen ik denk dat een gepestte persoon zover gedreven wordt dat die niets meer te verliezen heeft , ik snap heel goed dat mensen door het lint gaan want ze worden uitgelokt en je adrealine werkt nu eenmaal, als je gepest wordt is het belangrijk dat je je eigen frustratie kunt kanaliseren op een gezonde manier, concreet is dat door te sporten, je adrealine eruit te gooien fysiek en misschien moet je toch eens een keer een rotklap geven, youtube staat er vol mee. en dan maar gaan zitten. registreer de pesterijen in beeld en / of geluid met de handcamera, en hou een logboek of dagboek bij - ik heb na jarenlang hel doorstaan gekozen om een spandoek op te hangen, vroeger zou iemand met pek en veren door de straten hebben gereden, maar aangezien de dader uit meer bestaat laat ik de daders zien dat de mensen aan de overkant nu ook weten dat ik getreiterd wordt, ze zullen zich eruit draaien, ik krijg nu notabene overal de schuld van, dat zie ik dus als gewoon door pesten want ze gaan onderhand overlijken, ik heb geen andere keus dan het spandoek ophangen, als ze willen roddelen hebben ze nu nog meer om over te kletsen want pestkoppen zijn leugenaars en ze pesten net zo lang door tot je jezelf opknoopt en toevallig was ik dat niet van plan, dat is te veel eer voor hun.
  gerrit
  oja, een pester heeft geen boodschap aan of je assertief bent of niet hoor, dat heeft er helemaal niets mee te maken namelijk. Door een pester wordt dat heel anders geinterpreteerd namelijk en is meer een handvat om nog meer te pesten, ik heb ruim ervaring en denk maar dat ik er zelf lezingen over ga geven, dan zet ik mensen niet op het verkeerde been en heb ik er zelf nog wat goeds aan gehad.

  Ontvang jij hem al?
  De gratis nieuwsbrief voor iedereen die vooruit wil in het leven!

  Met verrassende inzichten, nieuwe idee´┐Żn of een steun in de rug.

  Probeer 'm gewoon! (makkelijk afmelden met 1 klik)  geen interesse / ontvang ik al
  Best beoordeelde artikelen
  Meer artikelen
  Meest bekeken Boeken
  5. Loslaten
  Jan Wolter Bijleveld; Ingeborg Deana
  Meer boeken
  HP List #2